Projektiranje in svetovanje

Prezračevanje je izmenjava odtočnega zraka z zunanjim zrakom v prostorih in doseganje njegove čistosti ter s tem povezanega ugodja oseb v prostorih. Zrak v prostoru mora biti svež in prijeten, brez vonjav in ne sme ogrožati zdravja ljudi v prostoru.

Prezračevalni sistem mora zagotoviti zahtevano izmenjavo zraka, oziroma učinkovito prezračevanje ob najmanjši izgubi toplote/hladu prezračevanega prostora in stavbe.

Prezračevalni sistem z izkoriščanjem odpadne toplote zraka (rekuperacija) zagotavlja vedno svež zrak in vračanje odpadne toplote iz prostorov. Zato ga pri novogradnjah ali večjih adaptacijah objekta vključimo v svoj projekt. Pri projektiranju prezračevalnega sistema z rekuperacijo odpadne toplote in ostalih strojnih instalacij je zelo pomembno, da se jih lotimo dovolj zgodaj, najbolje že pri sami arhitekturni zasnovi objekta. Prezračevanje je možno sestaviti tako, da v samem objektu oz. stanovanju ni posebnih večjih posegov v prostor in so vidni samo končni elementi. Razvodi prezračevalnega sistema se lahko izvedejo pod estrihi, v sami armirani betonski plošči ali pa v spuščenih stropovih. Obstaja tudi možnost vgradnje prezračevalnega sistema v obstoječ objekt, vendar gre v tem primeru za precej velik poseg, ki se ga običajno izvaja skupaj s še kakšno drugo adaptacijo ali zamenjavo stavbnega pohištva.

Edina prava, najbolj kvalitetna in celovita rešitev, je torej centralno sistemsko prezračevanje vseh prostorov hiše s povratkom toplote. Pri tem svež zrak vstopa v prostore po ceveh, ki so izdelane iz antistatičnih in antibakterijskih materialov, zaradi česar ne vplivajo na kvaliteto zraka. Pred vstopom v prostor se v napravi zrak filtrira, pri čemer lahko iz dovodnega zraka odstranimo tudi najdrobnejši cvetni prah. V napravo lahko vgradimo še tako imenovani entalpijski izmenjevalec, ki poleg toplote v zrak vrne tudi nekaj vlage. To je zlasti pozimi, ko lahko zunaj pade vlaga pod 30 odstotkov zelo pomembno, saj se najbolj ugodno počutimo ob 45 odstotkov do 55 odstotkov vlažnosti.

Na osnovi vaših načrtov (tlorisov) vam izdelamo izračun količine zraka po posameznih prostorih in natančen popis materiala z neobvezujočo ponudbo.