Storitve

V današnjem času in prostoru ima kvaliteta življenja velik pomen. Ljudje se vse bolj zavedamo dejstva, da kakovosten zrak v prostorih ni nekaj samoumevnega in da moramo v naših zgradbah zagotoviti nenehen in nadzorovan dovod svežega zraka v prostor in odvod slabega zraka iz prostora ter obenem čim bolj zmanjšati toplotno izgubo. Zagotavljanje kakovosti zraka v prostorih ni pomembno le z vidika ugodja v prostoru, temveč je tudi dejavnik, ki vpliva na zdravje ljudi. Kakovost zraka v prostoru ni konstantna, nanjo vplivajo mnogi dejavniki, kot so način prezračevanja, število in aktivnost ljudi v prostoru, kuhanje, uporaba različnih čistilnih in drugih agresivnih sredstev, stanje zraka v okolici stavbe in še mnogi drugi dejavniki. Kakovost zraka lahko nadzorujemo s kombinacijo nadzora virov onesnaževanja ter s prezračevanjem prostorov.

Naše storitve obsegajo izdelavo prezračevalnega sistema v vseh korakih. To pomeni, da lahko za vas uredimo projektno dokumentacijo, nato sledi gradnja ali adaptacija obstoječega sistema in na koncu opravimo še meritve prezračevanja, s katerimi pridobite dovoljenje za obratovanje. Opravljamo pa tudi dejavnost čiščenja in vzdrževanja prezračevalnih stistemov.

Največji delež trenutnih in opravljenih projektov imamo pri izvedbah prezračevanj z rekuperacijo odpadne toplote v stanovanjskih objektih. Sledimo vsem aktualnim novostim in napredkom tehnologije na področju učinkovite rabe energije ter pri tem uporabljamo sodobne in učinkovite pristope, ki jih vodi ekološko osveščena politika. Varujemo okolje, varčujemo z energijo in skupaj z našimi zadovoljnimi uporabniki ustvarjamo prijetno delovno in bivalno okolje. Nenehno se trudimo najti najboljše tehnične, ekonomične ter uporabniku primerne rešitve. Dokaz večletnega dobrega dela našega podjetja je veliko število že zadovoljnih uporabnikov, ki so si z vgradnjo prezračevalnega sistema z izkoriščanjem odpadne toplote zraka izboljšali svoje bivalno ali delovno okolje. S pomočjo kooperantov in podizvajalcev izvedemo tudi kompletne strojne inštalacije na Vašem objektu.

Naj bo vaše vodilo pri nakupu in montaži prezračevalne naprave izboljšanje kvalitete vašega življenja, ustrezno prezračen prostor in dolgoročni prihranek pri stroških za ogrevanje.

V Poslovni coni Komenda se nahaja proizvodnja, načrtovanje in uprava podjetja KLIVENT d.o.o. Nekatere naše izdelke pa prodajamo tudi v tujino.

Kontakti // g. Matej Šmelcer, gsm: 031 830 600, matej.smelcer@klivent.si